Grobnica Stranaca - Miroslav Farkaš

Tvrđava je nazivana Grobnicom stranaca, jer je umiralo na njenoj izgradnji po 50 ljudi dnevno. Nije bilo moguće sahranjivati toliki broj ljudi. 
Postojala je praksa da se mrtvi ljudi ne sahranjuju, već uzidavaju u zidine. Tvrđava je prepuna kostura, može se reći iz praktičnih razloga. Ljudi koji veruju u legende ističu da duhovi uzidanih i dalje lutaju po podzemlju Tvrđave.


Govori: Miroslav Farkaš, novinar- istraživač, direktor Centra za revitalizaciju kulturno istorijskog nasleđa - CERKIN
Fotograija preuzeta sa internet portala: historiska.se