PESMA O PESMI – AUTOR JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ

Pesma o pesmi – recituje Jovan Dejanović

 

Prevrćući prašne knjige,

Prašne knjige i hartije,

Nađoh pesmu zabačenu,

Što je niko čitô nije.Ta je pesma izliv srca,

Izliv duše srećnih dana,

U njojzi je moja sreća,

Ljubav moja opevana.
Ali ko bi danas smeo

Sećati me srećnih dana

— Ne smem ni ja da te čitam,

Pesmo moja nečitana.

Pored mene sveća dršće,

Kâ da b' pesmu čitat’ htela,

Ja je dadoh njenom plamu —

Hartija je izgorela.Hartija je izgorela,

Al' ostaše slova bela,

Pesma moja nečitana

Još se vidi sa pepela.I ja čitam svoju pesmu,

Odisaje srca vrela,

Čitam cvetak svoje sreće,

Sve to čitam sa pepela.Zar je pepô tako veran,

Pa ne pušta milje svoje!

— Aoj pesmo, tugo moja!

Oj, pepele, dobro moje!Recituje: Jovan Dejanović, bivši gradonačelnik Novog Sada (1974-1982)
Autor: Jovan Jovanović Zmaj