Novo Naselje - Jovan Dejanović

Novo Naselje nazvano je tako jer su građene nove zgrade. Tu smo mi u gradnji postavili nekoliko stvari kao zahtev organizatorima i graditeljima. Prvo, da mora da bude dosta zelenila. Primetićete da u ovom naselju ispred i pored kuća i zgrada ima stabala, a kad ozeleni, to je divota jedna. Ja sam potpisao rešenje o izgradnji Novog Naselja 1976. godine, a već 1979. su počeli da se useljavaju stanari u neke od zgrada. 


Foto: Bojan Vukotic


Govori: Jovan Dejanović, bivši gradonačelnik Novog Sada (1974-1982)